Privacyverklaring

Deze privacyverklaring maakt deel uit van en dekt de website van Hotel Lamerichs en respecteert de privacy van alle gebruikers van de website Hotel Lamerichs en zorgt dat uw persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld. Indien u niet instemt met het privacy beleid in zijn geheel, dient u onze website niet te gebruiken.

Welke gegevens worden verwerkt? De gegevens die door Hotel Lamerichs worden verwerkt, zijn de volgende:

1. Persoonsgegevens die u zelf invult op het boekingsformulier, zoals uw naam, adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres.

Wanneer u via onze website een boeking wilt maken, vragen wij u om een aantal persoonlijke herkenbare gegevens. Wij gebruiken deze informatie voor het verwerken en maken van uw boeking en om u de status van uw boeking via e-mail mee te delen. We sturen u alleen een e-mail in de volgende gevallen:

· Ter bevestiging van uw boeking / wijziging of annulering: Nadat u een boeking heeft gemaakt ontvangt u een bevestigingse-mail met alle informatie over uw boeking. Ook als u uw boeking wilt wijzigen of annuleren ontvangt u hiervan een bevestigingse-mail.

· Om feedback over het hotel te vragen: Een week na uw verblijf in het hotel ontvangt u een e-mail met de vraag of u het hotel wilt beoordelen.

· Om u op de hoogte te stellen van hotelaanbiedingen als u heeft aangegeven die te willen ontvangen. U kunt echter te allen tijde aangeven de nieuwsbrief niet meer te willen ontvangen door een e-mail te sturen naar info@hotellamerichs of door gebruik te maken van de link, die in iedere nieuwsbrief staat vermeld.

· Een herinnerings-e-mail enkele dagen voor aankomst

· Indien u geen gebruik heeft gemaakt van uw reservering en niet van tevoren een bericht heeft gestuurd dat u geen gebruik maakt van de reservering (no-show).

Doel van het verwerken van persoonsgegevens

Het doel van het verwerken van de gegevens is het verwerken en afhandelen van uw boeking en het bevorderen van de gebruiksvriendelijkheid van de website. Als u een verblijf via de website boekt, worden uw verblijfsgegevens alleen gebruikt om uw reservering zo optimaal mogelijk te kunnen afhandelen en om een beeld te krijgen van uw wensen. Deze gegevens helpen ons om onze website beter te laten aansluiten bij de wensen van de gebruikers van de website. Persoonsgegevens worden alleen voor boven gestelde doelen verwerkt. Beveiliging van uw persoonsgegevens Uw boeking wordt via een beveiligde server (secure server) bij ons gemaakt. Daarbij gebruiken we een veilige technologie, die al uw persoonlijke details en creditcarddetails codeert. Op deze manier kunnen uw gegevens niet worden onderschept of worden gebruikt voor andere doeleinden dan uw boeking.

Bescherming van uw persoonsgegevens

Hotel Lamerichs neemt haar verantwoordelijkheid aangaande de privacy van uw persoonsgegevens serieus. Hotel Lamerichs zal de juiste technische en organisatorische maatregelen nemen om persoonsgegevens te beschermen. Hotel Lamerichs stelt uw persoonlijke gegevens onder geen beding zonder uw nadrukkelijke toestemming beschikbaar aan derden met uitzondering van:

· Als Hoteln Lamerichs hier wettelijk toe verplicht wordt. Hoewel Hotel Lamerichs alles in het werk stelt om de privacy van de gebruikers van haar website te waarborgen, kan Hotel Lamerichs van rechtswege worden verzocht om informatie te verschaffen die u verstrekt heeft om een hotelkamer te boeken. Hotel Lamerichs kan uw persoonsgegevens bekend maken als wij daar op grond van een wettelijke verplichting toe kunnen worden gedwongen, of als wij te goeder trouw menen dat zo’n handelwijze noodzakelijk is om a) mee te werken aan een juridische procedure die tegen Hotel Lamerichs of de website wordt aangespannen; b) de rechten of het eigendom van Hotel Lamerichs, de website of de gebruikers ervan te beschermen en te verdedigen; c) op te treden in noodsituaties om de persoonlijke veiligheid van gebruikers van Hotel Lamerichs, de website of de gemeenschap te beschermen. Hotel Lamerichs behoudt zich het recht voor om gevolg te geven aan wettelijke uitvoeringsmaatregelen en voorschriften ten aanzien van uw gebruik van deze website of aan Hotel Lamerichs verstrekte of door haar verzamelde informatie betreffende uw gebruik van deze website.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Hotel Lamerichs gebruikt alleen technische en functionele cookies. Ook maakt Hotel Lamerichs gebruik van analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Algemeen

Hotel Lamerichs behoudt zich het recht voor deze verklaring te allen tijde te wijzigen. Wanneer u vragen en/of opmerkingen heeft over deze privacyverklaring, kunt u een e-mail sturen naar info@hotellamerichs.nl.